Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2011-05-26 12:18:56 ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ амжилттай явагдаж дууслаа.
2011-03-22 14:33:23 2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.
2011-03-22 12:54:56 ''2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД '' НОМЫН ЗАЛРУУЛГА
2011-02-22 12:39:54 Сурагчдад ажил, мэргэжлээ зөв сонгоход нь тусалж байна
2011-02-21 15:55:47 2007, 2008, 2009, 2010 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаврууд 3 -р сарын 1 -ээс худалдаанд гарна.
2011-02-14 15:11:02 2011 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ