Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-11-16 14:56:50 “Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалт Өмнөговь аймагт боллоо
2018-11-06 15:35:02 “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ДУНДГОВЬ АЙМАГТ БОЛЛОО
2018-11-06 11:17:53 ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ХЭНТИЙ АЙМАГТ БОЛЛОО
2018-11-02 09:34:23 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиадын удирдамж
2018-11-01 16:49:17 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиад болно
2018-11-01 08:59:20 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна