Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2012-03-15 16:23:35 ЭЕШ МЭДЭЭЛЭЛ
2012-03-02 10:22:32 Их дээд сургуулийн босго оноонд өөрчлөлт оров
2012-02-27 16:36:53 МИДСК-ын 2012 онд оюутан элсүүлэх журам
2011-09-02 15:03:23 ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ СУРАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
2011-08-29 11:47:32 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ СУРАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
2011-08-11 12:55:31 Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай БСШУ-ны сайдын 224 дугаар тушаал