Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Литва улсын элсэлтийн шалгалт

Литва улсын элсэлтийн шалгалт

Хүн ам-3.5 сая маш багахан газар нутгийг эзэлдэг. Бага боловсрол нь 4 жил /гимназ/, Суурь боловсрол нь 6 жил, Ахлах сургууль нь 2 жил Улсын 15 их сургуультай, 2 хувийн сургуультай, дээрээс нь нилээн олон коллежтой. 50000 оюутан матур шалгалт өгдөг. 30000 суралцах их сургууль болон коллежийн суудалтай. 2005 онд оюутнууд 450 евро төлсөн

Коллеж буюу дээд боловсрол олгодог сургалт

-          Коллеж нь их сургууль биш дээд боловсрол олгодог
-          Оюутнуудын 50 хувь нь суралцдаг
-          Хагас жил тутам 147 евро буюу 500 латви  төгрөг суралцагч төлдөг
-          Хэн сайн суралцсан хагас жил тутам 50 хувийг нь хөнгөлдөг
-          Үлдсэн 50 хувийг нь парламент төлдөг
Оюутаны өгөх шалгалт  нь орон нутгийн шалгалтын төвөөс  авдаг шалгалт байдаг.
/бүс тус бүрд нэг байдаг/

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.