Facebook Twitter Google+ LinkedIn
ÝÅØ-ûí æóðàì
ÝÅØ-ûí æóðàì
2011-01-07 04:54:08

НЭГ. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ   1.1.        Энэхүү журмыг Монгол улсын хэмжээнд их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдийн сурах ерө

БСШУ Сайдын "Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам"
БСШУ Сайдын "Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам"
2011-02-14 13:57:58

НЭГ. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ 1. Өмчийн бүх хэлбэрийн их сургууль, дээд сургууль, коллеж /цаашид “дээд боловсролын байгууллага ” гэх / -д оюутан элсүүлэхэд эн

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.