Facebook Twitter Google+ LinkedIn

2016 оны ЭЕШ-ын хичээлүүдийн блупринт

2016 оны ЭЕШ-ын хичээлүүдийн блупринт

Математикийн хичээлийн блупринт  - ТАТАХ 

Монгол хэлний хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Англи хэлний хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Нийгмийн ухааны хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Орос хэлний хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Газарзүйн хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Физик хэлний хичээлийн блупринт  -  ТАТАХ 

Химийн хичээлийн блупринт  -  ТАТАХ 

Биологийн хичээлийн блупринт  -  ТАТАХ 

Монгол Улсын Түүх хичээлийн блупринт - ТАТАХ 
 
 
Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.