Facebook Twitter Google+ LinkedIn
2015 оны Улсын Шалгалтын жишиг
2015 оны Улсын Шалгалтын жишиг
2016-04-11 15:48:19

Улсын шалгалтын жишиг даалгаврууд.

2015 оны улсын шалгалт
2015 оны улсын шалгалт
2016-03-03 11:28:10

ахин шалгалтын сэдэв даалгаврыг Боловсролын үнэлгээний төвөөс боловсруулан электрон хэлбэрээр аймаг, дүүргийн боловсролын газар /хэлтэс/-т хүргүүлнэ. ЗӨВХӨН 5

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.