Facebook Twitter Google+ LinkedIn
2016 оны Бүрэн дунд боловсролын ЧҮС даалгавар
2016 оны Бүрэн дунд боловсролын ЧҮС даалгавар
2016-05-16 13:24:24

2016 онд Бүрэн дунд боловсролын Чанарын Үнэлгээний Судалгааг дараах хичээлүүдээр хийсэн бөгөөд судалгааны даалгавруудыг та бүхэнд хүргэж байна.

2015 оны Бүрэн дунд боловсролын ЧҮС даалгавар
2015 оны Бүрэн дунд боловсролын ЧҮС даалгавар
2016-03-23 17:34:39

2015 онд Бүрэн дунд боловсролын Чанарын Үнэлгээний Судалгааг дараах хичээлүүдээр хийсэн бөгөөд судалгааны даалгавруудыг та бүхэнд хүргэж байна.

Бүрэн дунд боловсролын БЧҮС зохион байгуулах тухай
Бүрэн дунд боловсролын БЧҮС зохион байгуулах тухай
2016-03-23 17:26:25

БШУСайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/309 тоот тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэл

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.