Facebook Twitter Google+ LinkedIn
2016 оны Суурь боловсролын ЧҮС даалгавар
2016 оны Суурь боловсролын ЧҮС даалгавар
2016-05-16 12:34:28

2016 онд Суурь боловсролын Чанарын Үнэлгээний Судалгааг дараах хичээлүүдээр хийсэн бөгөөд судалгааны даалгавруудыг та бүхэнд хүргэж байна.

2015 оны Суурь боловсролын ЧҮС даалгавар
2015 оны Суурь боловсролын ЧҮС даалгавар
2016-03-23 17:35:37

2015 онд Суурь боловсролын Чанарын Үнэлгээний Судалгааг дараах хичээлүүдээр хийсэн бөгөөд судалгааны даалгавруудыг та бүхэнд хүргэж байна.

СУУРЬ боловсролын ЧҮС зохион байгуулах тухай
СУУРЬ боловсролын ЧҮС зохион байгуулах тухай
2016-03-23 16:57:42

БШУСайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/309 тоот тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэл

 
Сургалтын амжилтыг үнэлэх үндэсний судалгаа 2009
Сургалтын амжилтыг үнэлэх үндэсний судалгаа 2009
2016-03-03 09:46:08

Суурь боловсролын 8-р ангийн сурагчдаас математик, иргэний боловсролын чиглэлээр сурлагын амжилтыг үнэлэх судалгааг олон улсын аргачлалаар 2004-2006 онуудад зохи

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.