Facebook Twitter Google+ LinkedIn
2016 оны Бага боловсролын ЧҮС даалгавар
2016 оны Бага боловсролын ЧҮС даалгавар
2016-05-16 12:28:00

2015 онд Математик, Монгол хэл, Хүн байгаль гэсэн хичээлүүдээр хийсэн судалгааны даалгаврууд

2015 оны Бага боловсролын ЧҮС даалгавар
2015 оны Бага боловсролын ЧҮС даалгавар
2016-03-23 17:35:15

2015 онд Математик, Монгол хэл, Хүн байгаль гэсэн хичээлүүдээр хийсэн судалгааны даалгаврууд

Бага боловсролын БЧҮС зохион байгуулах тухай
Бага боловсролын БЧҮС зохион байгуулах тухай
2016-03-23 17:26:07

БШУСайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/309 тоот тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэл

 
Бага боловсролын үндэсний судалгаа 2008
Бага боловсролын үндэсний судалгаа 2008
2016-02-29 17:48:51

Монгол улсын нийт хүн амын 40 гаруй хувийг 18 хүртэлх насны хүүхэд, за луучууд уучууд эзэлдэг бөгөө д ЕБС-д 240000 гаруй суралцагч бага боловсрол эзэмшихээр хамр

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.