Facebook Twitter Google+ LinkedIn

2015 оны ЭЕШ-ын хичээлүүдийн блупринт

2015 оны ЭЕШ-ын хичээлүүдийн блупринт

Математикийн хичээлийн блупринт /үндэсний хөтөлбөр/  - ТАТАХ 
Математикийн хичээлийн блупринт /туршилтын хөтөлбөр/- ТАТАХ 

Монгол хэлний хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Англи хэлний хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Нийгмийн ухааны хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Орос хэлний хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Газарзүйн хичээлийн блупринт - ТАТАХ 

Физик хэлний хичээлийн блупринт /үндэсний хөтөлбөр/ -  ТАТАХ 
Физик хэлний хичээлийн блупринт /туршилтын хөтөлбөр/ -  ТАТАХ 

Химийн хичээлийн блупринт /үндэсний хөтөлбөр/ -  ТАТАХ 
Химийн хичээлийн блупринт /туршилтын хөтөлбөр/ -  ТАТАХ

Биологийн хичээлийн блупринт /үндэсний хөтөлбөр/ -  ТАТАХ 
Биологийн хичээлийн блупринт /туршилтын хөтөлбөр/ -  ТАТАХ 

Монгол Улсын Түүх хичээлийн блупринт - ТАТАХ 
Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.