Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Оюутан элсүүлэх журам

МОНГОЛ УЛСЫН
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙДЫН ТУШААЛ

 
2013 оны 03 сарын 18 өдөр                            Дугаар А/79                                                                        Улаанбаатар хот

Журам шинэчлэн батлах тухай
 
“Дээд боловсролын тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.”Оюутан элсүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2.Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан.ы сайдын 2005 оны 422 дугаар тушаал, “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 483 дугаар тушаал, “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 54 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


Тушаалыг бүрэн эхээр нь эндээс татаж авч үзнэ үү.
Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.