Facebook Twitter Google+ LinkedIn
II бүлэг. ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН
II бүлэг. ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН
2013-02-26 11:07:47

2.1 Шалгуулагчдийн мэдээлэл 2011 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд нийт 39043 шалгуулагч бүртгүүлсэнээс 22122 нь хөдөө орон нутгаас, 16921 нь Улаанбаатар хото

I бүлэг. ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ
2013-02-26 11:04:45

   БСШУЯ-ны дэргэдэх Боловсролын үнэлгээний төв нь 4 сектортой, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл, орон нутаг дах зөвлөгө

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.