Facebook Twitter Google+ LinkedIn
II бүлэг. ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН
II бүлэг. ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН
2013-02-26 10:48:01

2.1 Шалгуулагчдын мэдээлэл 2012 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд нийт 41724 шалгуулагч, 24772 нь хөдөө орон нутгаас, 16952 нь Улаанбаатар хотоос орсон байна.

I бүлэг. ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ
2013-02-26 10:47:21

1.1. Элсэлтийн еранхий шалгалтын зохион байгуулалтын үе шат. ЭЕШ-ын систем нь шалгуулагчдыг онлайнаар бүртгэх, шалгуулагчийн мэдээлэл, материалыг баганан кодо

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.