Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Номын залруулга

''2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД '' номын зарим нэг хичээлүүд дээр хэвлэлийн эх бэлтгэх явцад алдаа гаргасан тул залруулж байна. Та бүхэн худалдан авсан номын нэрээр дараах багц залруулгуудыг татаж авч хэрэглэнэ үү. 

  1. Математик Физик
  2. Хими Биологи Газарзүй
  3. Түүх Нийгэм

 Хэрвээ таны компьютерт PDF файл уншигч програм байхгүй бол ЭНД ДАРЖ програмийг татаж авч суулган хэрэглэнэ үү.

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.